top of page
  • Writer's pictureSTUDIO EVREN BASBUG

Apex Adana


Apex Adana
Apex Adana

LOCATION: Adana / Turkey

CATEGORY: Competition / Urban Design / Public Space / Park / Landscape / Building / Structure / Culture / Museum / Viewing Deck

STATUS: National Invited Competition (2nd Prize)


AREA (BLD): 635 sqm

AREA (OUTDOORS): 28.840 sqm


TIMETABLE:

Competition: March 2019

DESIGN OFFICE/S

Studio Evren Başbuğ Architects


CREDITS:

Architectural Concept:

Evren Başbuğ (Lead Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)


Architectural Design Group:

Evren Başbuğ (Lead Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

Oğuzhan Zeytinoğlu (Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

Oğuz Bodur (Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

Elif Geylani (Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

Cansu Çelikyürek (Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)


Apex Adana

[ Text is only avaliable in Turkish ]


Değişimin Eşiğinde Adana


Tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olan ve bu sayede sürekli büyüyüp değişen Adana, cumhuriyet dönemi ile birlikte tarım ve sanayi sektörlerine bağlı gelişimini ilk kez planlı bir şekilde gerçekleştirme şansını yakaladı. Uygulanabildiği ölçüde Jansen planı, ve sayıca az da olsalar cumhuriyetin ideallerinin cisimleştiği tekil dönem yapılarının oluşturduğu erken modern miras Adana'nın kentsel morfolojisinde önemli bir kırılma ve ciddi bir etki yarattı.


Fakat bu değişimin içeriği doğası gereği yerel değil merkez (Ankara) kaynaklıydı. 1980 sonrasında kentin kuzeyinde görülen ve hala da devam eden vahşi boyutlardaki kentleşmenin ise temelde yerel kaynaklı olmasına rağmen plansız, bireysel, öngörüden uzak ve kentsel ihtiyaçları ön plana koymayan bir hareket olduğu görülüyor.


Bugün kent çok daha temel ve yerel bir değişimin eşiğinde. Adana tarihinde ilk kez bu değişimi kendi içinden, tabanından talep ediyor.


Nesillerdir tarım ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren varlıklı ve köklü ailelerin yurtdışında eğitim görmüş 2. ve 3. nesil aile fertlerinin son yıllarda Adana'ya dönerek kentin iş hayatını dönüştürmeye başlaması önemli bir eşiğe işaret ediyor. Bu nesil öncekilerin aksine, çok daha büyük düşünüyor. Dünyayı görmüş, değişime açık, bağlantılar kurabilen bu bireyler aile şirketlerine ait varolan kurumsal yapıları ve iş ilişkilerini geliştirmek, yakın coğrafyaya uzanmak, hatta dünyadaki global ağlarla bağlamak hevesindeler. Adana'ya kalpten bağlılar ama bir yandan Adana onlara yetmiyor. Fakat kendilerine yetecek başka yerlere gitmek yerine Adana'yı değiştirmek istiyorlar.


'Adana Simgesel Odak Alanlar' gibi bir iddia ile başlatılan ve kentin önemli noktalarıyla ilgili dönüştürücü fikirler arayan bir yarışma sürecinin, kentin yerel yönetimi veya merkezi hükümet tarafından değil de Adana Genç İş İnsanları Derneği gibi bir sivil toplum örgütü tarafından açılmış olması bu süreç dikkate alındığında hiç tesadüf değil.


Apex Adana

APEXADANA


Şüphesiz Adana gibi köklü ve kendine has bir kentin yeni bir simgeye ihtiyacı yok. Bu kadar katmanlı ve kadim bir kenti tek bir simgeye indirmek mümkün olmadığı gibi, günümüz dünyasında artık bu çalışan bir formül de değil. Konuyu ele alırken Adana'ya yeni bir simge yaratmak yerine Adana'nın bu çok katmanlı marka değerine bütün varolan katmanları duyumsayarak onlara kapsayıcı biçimde eklemlenen bir katman daha eklemek motivasyonuyla hareket ettik.


ApexAdana, ziyaretçisine zemin kotunda bir kent müzesi ile başlayan ve yerden yükseldikçe tüm simgesel odaklarıyla birlikte kentin kendisini de serginin objesi haline getiren bir kurgu sunuyor. Kendine has formu, geometrisi ve Çukurova'nın verimli topraklarına uzanan vistasıyla ApexAdana, eski Adana ile yeni Adana'nın ara kesitinde, kentin tam merkezinde, yeni çekim noktası olma iddiasında olan bir kentsel armatür.


Apex Adana


1,205 views0 comments

Comments


bottom of page