top of page
  • Writer's pictureSTUDIO EVREN BASBUG

Manisa City Hall

Updated: Mar 25, 2020


Manisa City Hall

LOCATION: Manisa / Turkey

CATEGORY: Competition / Building / Public Space / Administration / Office / Commercial / City Hall

STATUS: National Competition


AREA (BLD): 38.090 sqm

AREA (OUTDOORS): 60.000 sqm


TIMETABLE:

Competition: March 2006


DESIGN OFFICE/S

Studio Evren Başbuğ Architects


CREDITS:

Architectural Concept:

Evren Başbuğ (Lead Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

Ceyhun Baskın (Architect)

İnanç Eray (Architect)

Özcan Kaygısız (Architect)


Architectural Design Group:

Evren Başbuğ (Lead Architect, Principal Designer / Studio Evren Başbuğ Architects)

Ceyhun Baskın (Architect)

İnanç Eray (Architect)

Özcan Kaygısız (Architect)

Merih Feza Yıldırım (Architect)

Başak Eray

Fulya Sorgun


Manisa City Hall

[ Text is only avaliable in Turkish ]

Park - Yapı


“PARK - YAPI” mimari bir çözümden öte, Kent mekanı üzerine bir söylem; Kentliye sunulan bir deneyim, bir öneri. Adındaki ikilem, hem formundan hem işlevinden kaynaklı. Cisimler ve boşluklar adına; alt ve üst adına; gece ve gündüz; kütle ve yüzey; yapı ve meydan adına bir iddia. Hem beraber, hem ayrı olma halinin bir sonucu.


PARK - YAPI, kentli için yeni bir odak, kentliye ait toprak yüzeyinin doğrudan kentlinin kullanımına sunulduğu bir biçim. Bir yanda kent için kentli adına karar alanların “söz meydanı”, diğer yanda kentlinin kendi adına hareket ettiği “kent meydanı”. Her iki durumda da mekan kentlinin. Park da onun, yapı da…


Öneri, sınırlar dahilinde kullanılabilir kent yüzeyini mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı hedefliyor. Doğu - Batı yönündeki çizgisel kent boşluğunu sekteye uğratmadan yeşil alanın devamlılığını sağlarken, zemini program elemanlarıyla harmanlıyor. Yer yer sert, yer yer yumuşak zemin olarak ele alınan yer düzlemi değişen kotlarda Yönetim yapısının kullanıcılarına ve kentliye, yapıya yaklaşma imkanı sunuyor. Kent Parlamentosu göz önünde, şeffaf ve erişilebilir. Düzlem geniş yapı saçağı altında bir odak noktası haline geliyor.

Önerilen Forum, Yönetim yapısına yaklaşımı tariflerken alanın Kuzey - Güney doğrultusundaki geçirgenliğini sağlıyor.


Yüzey, yatay düzlemdeki geçirgenliğini düşey düzlemde de koruyarak kentliyi içine alıyor. Boşluk ve yırtıklarından hem insan giriyor, hem rüzgar, hem ışık. Avlularındaki hayat gerçek, çünkü güneş gerçek, yağmur gerçek. Bu tam olarak toprağın içindeki boşluk. Bu; mevcut alanın yeni dokusu, aslında ne “Meydan”, ne “Yapı”, ne de “Park”. Hepsinden biraz biraz…
413 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page