top of page
  • Writer's pictureSTUDIO EVREN BASBUG

University of Science and Technology


University of Science and Technology

LOCATION: Adana / Turkey

CATEGORY: Competition / Urban Design / Agriculture / Building / University / Education

STATUS: National Invited Competition (Equivalent Prize)


AREA (BLD): 262.500 sqm

AREA (OUTDOORS): 1.600.000 sqm


TIMETABLE:

Competition: July 2012


DESIGN OFFICE/S

Studio Evren Başbuğ Architects

TH&İDİL Architects

SCRA Architects


CREDITS:

Architectural Concept:

Evren Başbuğ (Lead Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

A. Tamer Başbuğ (Architect / TH&İDİL Architects)

Ramazan Avcı (Architect / SCRA Architects)

Seden Cinasal Avcı (Architect / SCRA Architects)


Architectural Design Group:

Evren Başbuğ (Lead Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

A. Tamer Başbuğ (Architect / TH&İDİL Architects)

Ramazan Avcı (Architect / SCRA Architects)

Seden Cinasal Avcı (Architect / SCRA Architects)

Umut Başbuğ (Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

Hüseyin Komşuoğlu (Architect / Studio Evren Başbuğ Architects)

Sinan Demirel (Undergraduate Student)

Düşra Korkmaz (Architect / TH&İDİL Architects)

Tünkut Akata (Architect / TH&İDİL Architects)

Can Karyaldız (Undergraduate Student)


Consultants:

Hasan Özbay (Architect / TH&İDİL Architects)

C. Baran İdil (Architect / TH&İDİL Architects)

Aslı Özbay (Architect / TH&İDİL Architects)


University of Science and Technology

[ Text is only avaliable in Turkish ]

Üniversitesi Yerleşkesi


Gen bahçeleri doğal halleriyle bırakılarak yerleşke için eko-rekreatif bir arka plan öğesi olarak değerlendirildi.


Alanı boydan boya kateden dere yatağı doğal haliyle bırakılarak yerleşke ana yaya omurgasına rekreatif bir arka plan öğesi olacak şekilde değerlendirildi.


Sınırlar içerisinde kalan konut bölgesine, kamulaştırma aşamasında karşılaşılabilecek olumsuzluklar düşünülerek müdahale edilmedi; alan, öğrenci yurtları 2. etap genişleme alanı olarak değerlendirildi.


Etaplama Stratejisi


Etap 1

Tanıtım Merkezi, Kongre Merkezi, Rektörlük, Bilgi İşlem Merkezi,

Bilim ve Teknoloji Merkezi, Öğrenci İşleri, Bireysel Gelişim, Mediko,

BTÜ Plaza, Çarşı, Tören Alanı, Sürdürülebilirlik Merkezi,

Vakıf, Kreş, Lokal, Döner Sermaye ve Destek Birimleri


Etap 2

Öncelikli Fakülteler, Öğrenci Yurtları, Teknokent


Etap 3

İkincil Fakülteler, Yaya Allesi,

Kütüphane, Araştırma Merkezi,

Kafeterya, Entstitü, Cami,

Ar-Ge Merkezi, Stadyum,

Kapalı Spor Salonu,

Açık Spor Alanları


Etap 4

Makro Gelişim

(Yeni Fakülteler,

Öğrenci Yurtları Gelişim)


Yerleşke Alanı


Mevcut dere yatağı doğal haliyle geliştirilerek yapılaşılacak yerleşke alanı (UniPark) ve rekreatif amaçlı kullanılacak peyzaj alanı (EkoPark) olarak ikiye bölünerek alan genelinde coğrafik bir kontrast oluşturuldu.


Böylece “Gen Bahçeleri” doğal halleriyle korunarak üniversite yaşantısına rekreatif bir peyzaj arka planı sağlayacak şekilde değerlendirildi.


Eko-Rekreatif Bağlantılar


Yapılaşma stratejisi Gen Bahçelerinin coğrafik yönlenişi baz alınarak oluşturuldu. Yerleşke yaşantısı kılcal köprülerle dere yatağının diğer tarafına aktarıldı.


Sistem Yapıları


Yerleşke yapıları modüler ve ekonomik bir sistem gözetilerek planlandı. Fakülte yapılarının takılacağı, ve fakülte yapılarına ait tüm teknik birimler ve her türlü altyapı donatısını üzerinde barındıracak galerili birimler tasarlandı.

Alanı boylu boyunca kateden bu birimler aynı zamanda fakülteler için yatay, düşey dolaşım, ıslak hacim ve servis işlevlerini de üstleniyorlar.


Eğitim Yapıları


Eğitim yapıları modüler bir aks sistemi ve çelik taşıyıcı iskelet ile hafif, dayanıklı, sürdürülebilir ve çevreci özellikte malzemeler seçilerek projelendirildi. Bu sayede iç mekanlarda eğitim işlevinin gerektirdiği esnek çözümler geliştirilebildi.

Yapıların yerden yükseltilmesiyle oluşan mikroklimatik etki yerleşke genelinde yerel iklimin getirdiği olumsuzlukları minimize etmek için değerlendirildi.


Ortak Yerleşke Yapıları


Rektörlük, Kafeterya, Kütüphane, Cami, Kongre Merkezi gibi ortak yerleşke yapıları yapısal stratejinin getirdiği tekdüzeliği kırmak için özel formlarla projelendirildi.

Bu sayede yerleşke alanında hem yapı sisteminin sağladığı maliyet ve işletme ekonomisinden faydalanıldı, hem de kente ve yakın çevresine hitap edecek nitelikte ve canlılıkta bir yerleşke yaşantısı kurgulandı.


Eko-Örtüler


Yapısal sistem stratejisinin son parçası olarak yapı grupları hafif çelik taşıyıcılardan oluşan bir kafes sistemiyle örtüldü. Bu sistem 3 farklı avantaj sağladı:


Güneşlenilen gün sayısının çok fazla olduğu Adana ikliminde yapıları direkt güneş ışığından koruyarak ışıma oranları düşürüldü. Bu sayede iklimlendirme maliyetlerinde %20’ye varan tasarruf sağlanması öngörüldü.


Yapılarla dış ortam arasında bir tampon bölge (hava yastığı) oluşturularak doğal termal havalandırma sağlandı. Bu sayede yapı gruplarının kendi yakın çevrelerinde konfor koşulları yüksek birer mikroklima oluşturmaları öngörüldü.


Eko-Örtülerin sağladığı yaklaşık 100.00 m²’lik yüzey alanı fotovoltaik panel kurulumu için kulanıldı. Yapı maliyetine %5 oranında ek artış getiren bu seçimin, 600.000 m² kapalı alanı olan bir yerleşkenin enerji ihtiyacı düşünüldüğünde (yaklaşık 20.000kw) %50’lere varan bir tasarruf sağlaması öngörüldü. (Panelerin sağlayacağı yaklaşık enerji : 10.000kw)


Taşıt Yolu Sistemi


Yerleşke taşıt yolu sistemi iki ana giriş kapısı arasında seyreden bir ana ulaşım aksı ve ona takılarak yapı gruplarının arasına giren ikincil ulaşım aksları şeklinde düzenlendi.

Yapı grupları bir taraflarıyla birbirlerine dönerek ana yaya aksına (dere boyu) açılan ikincil yaya ve peyzaj bantları oluştururken diğer taraflarıyla sırt sırta vererek taşıt ve servis yaklaşımına izin verirler. Bu sayede yaya ve motorlu taşıt ağlarının yerleşke içinde birbirlerinden izole edilmesi öngörüldü.


Otopark Stratejisi


Otoparklar prensip olarak yapı gruplarının sırt sırta verdiği aralıklarda kurgulandı. BTU Plaza’nın kent ile kurması öngörülen ilişkiyi zedelememesi adına ana taşıt aksı plaza alt kotuna alınarak dışarıdan kullanım öngörülen Kongre Merkezi, Kütüphane, Müze gibi yapılar için izole bir zemin altı otoparkı oluşturuldu.

Yerleşke içi açık otoparklar ise “Yeşil Zemin” stratejisiyle projelendirildi. Beton çim tutucu modüller zemini yaşayan bir hale getirirken araç park aralarında konumlandırılan peyzaj öğeleri hem gölge sağladı hem de otopark alanlarını peyzaj ağının bir parçası haline getirdi.


Yerleşke Girişleri


Yerleşkeye yaklaşım ilk etapta iki ana giriş kapısıyla sağlandı. Makro gelişme sonrasında açılması öngörülen ulaşım arterinin de 3. bir yerleşke girişiyle sonlanması öngörülüyor.


Yaya Dolaşım Sistemi


BTU Plaza kent ile üniversitenin iç içe geçtiği bir kamusal alan olarak kurgulandı. Çarşı ve çevre donatılarıyla beslenen bu alanın, gece gündüz yaşayan bir meydan olması öngörülüyor. Aynı zamanda Müze, Kongre Merkezi, Rektörlük gibi dışarıdan kullanıma açık birçok özel yapı için bir karşılama alanı gibi çalışan bu boşluk, bir bakıma üniversitenin kente verdiği “vitrin” olma özelliği taşıyor.


BTU Plaza, dere yatağı boyunca oluşturulan ve ortak kullanılan yerleşke yapılarıyla zenginleştirilen ana yaya aksının başlangıcı olacak şekilde kurgulandı.

Fakülte yapılarının oluşturdukları yaya ve peyzaj bantları bu ana aksa açılacak şekilde projelendirildi.

Tüm yerleşke genelinde bütün kamusal alanlar, engellilerin ulaşabileceği biçimde hemzemin bir stratejiyle kurgulandı.


Bisiklet Yolu Sistemi


Yerleşke genelinde sunulan bisiklet parkları, bisiklet kiralama sistemi ve sürekli bisiklet parkuru, yaya dolaşımına bir alternatif getirirken aynı zamanda yerleşkenin çevreci yaklaşımına da katkı sağlıyor.


HRS Entegrasyonu


Kent toplu taşımasında aktif olarak kullanılacağı öngörülen raylı system iki noktada (Öğrenci Yurtları / BTU Plaza ve TeknoKent) yerleşke yaya sistemiyle entegre edildi.


646 views0 comments

Comments


bottom of page